O nás

HUNLAND Bohemia s.r.o. je česká pobočka firmy HUNLAND zabývající se obchodováním s dobytkem po celém světě. Jsme spojovacím článkem mezi chovateli hospodářských zvířat a kupujícími.

Pevně věříme v lidskost, integritu a efektivitu, využíváme nejmodernější technologie a zaměřujeme se na mezilidské vztahy.

#
Zpět

Obchod s dobytkem

#

skot

.
.

#

ovce a jehňata

.
.

#

prasata a selata

.
.

Prodej čerstvého masa do celé ČR

#


Kromě hospodářských zvířat obchoduje HUNLAND také s masem.

Nakupujeme a prodáváme převážně hovězí, vepřové a drůbež po celé Evropě a obchod s jehněčím masem je naší výzvou do budoucna. Vedle mezinárodních obchodních aktivit je pro nás stále důležitější maďarský domácí prodej. Ročně prodáme téměř 15 000 tun masa. Naši partneři jsou výrobci schválení v EU s vysokými standardy kvality.

Převozem hospodářských zvířat k některým našim dodavatelům masa můžeme vytvořit příznivé podmínky pro naši společnost v masném průmyslu. Přestože naše činnost zahrnuje především obchod s masem a nikoliv výrobu, díky našemu dobře organizovanému systému se nám daří dosahovat strategických pozic u mnoha potravinářských provozoven. K posílení naší pozice přispívá i řízení celého procesu našich obchodních aktivit: dopravu masa organizujeme vlastními chladícími vozy. Díky tomu máme vše pod kontrolou a navíc jsou naši zástupci přítomni příjmu zboží a vykládce nákladu.


Zpět

Globální obchod s živými zvířaty

#


Systémy chovu dobytka zabírají asi 30 % plochy zemského povrchu planety bez ledu a jsou významným globálním aktivem s hodnotou nejméně 1,4 bilionu amerických dolarů. Odvětví hospodářských zvířat je organizováno v dlouhých tržních řetězcích, které zaměstnávají nejméně 70 % venkovského obyvatelstva a asi 1,3 miliardy lidí na celém světě. Sektor chovu hospodářských zvířat je vysoce dynamický a poháněný růstem lidské populace, růstem příjmů a urbanizací.

Již více než 25 let si společnost Hunland udržuje nepřetržitou přítomnost na trhu moderního mléčného a masného průmyslu. Zaměření na dobré životní podmínky zvířat, bezpečnost potravin, požadavky na ověřitelné a podrobné informace o potravinářských produktech – to vše dohromady dělá z naší společnosti obchodující s hospodářskými zvířaty klíčový uzel v potravinových dodavatelských řetězcích po celém světě.


Zpět

Doprava

automobilová

#

lodní

#

letecká

#


Zpět

Poradenství

#

V rámci našich poradenských služeb spojujeme odborné znalosti v oblasti tvorby hodnotového řetězce v produkci mléka a masa a můžeme tak našim klientům nabídnout vývoj projektů na klíč. Od celkového návrhu dispozičního řešení projektu a studie proveditelnosti, přes detailní návrh objektu včetně potřebného vybavení, až po realizaci a výstavbu. Společně s FarmSolution zajišťujeme školení personálu na místě a pomáháme s finálním rozjezdem realizovaného projektu.


Zpět

Volejte, nebo nám pošlete zprávu